Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Stare Pole - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Stare Pole - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Stare Pole 
 
Rejestr instytucji kultury


Rejestr instytucji kultury


Informację udostępniono: 04.01.2013 11:05
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2013 13:49


Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stare Pole prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

 1. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   • 1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   • 2) wydanie odpisu z rejestru.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
  8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
  9. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk.
  10. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 2. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury

 

 

Rejestr instytucji kultury prowadzony przez gminę Stare Pole
 
Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)
 
Numer
wpisu
do rejestru
Data
wpisu
do rejestru
oraz data
kolejnych
wpisów
Pełna
nazwa
instytucji
kultury
wynikająca
ze statutu
Skrócona
nazwa
instytucji
kultury,
jeżeli
jej używanie
przewiduje
statut
Siedziba
i adres
instytucji
kultury
Oznaczenie
organizatora
instytucji
kultury
Oznaczenie
podmiotu,
z którym
organizator
wspólnie
prowadzi
instytucję
kultury
Akt
o utworzeniu
instytucji
kultury
Akt
o nadaniu
statutu
instytucji
kultury
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
01.01.1993
Gminny
Ośrodek
Kultury i Sportu
-
Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 1B
Gmina
Stare Pole
-
Uchwała Nr XVIII/109/92
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 12 listopada 1992 r.
Uchwała Nr XVIII/109/92
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 12 listopada 1992 r.
2
1.01.2008
Gminna
Biblioteka
Publiczna
-
Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 1B
Gmina
Stare Pole
-
Uchwała Nr VIII/62/07
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 11 września 2007 r.
Uchwała Nr VIII/62/07
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 11 września 2007 r.

 

 

Księga rejestrowa instytucji kultury

 Wprowadził(a):
Janusz Salamonik

Zatwierdził(a):
Janusz Salamonik