Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Stare Pole - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Stare Pole - wersja archiwalna

Menu podmiotoweInstrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej


Informację udostępniono: 18.06.2008 11:18
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2009 10:31


Co to jest BIP?
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron umieszczonych w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu – http://www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

 

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o specjalne mechanizmy. Informacje zgromadzone w bazie danych strony głównej Biuletynu oraz informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu w celu ich zabezpieczenia kopiuje się systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji. Oprogramowanie serwera strony głównej Biuletynu oraz serwerów podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające instalację na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczególności spowalniającego obsługę Biuletynu lub uniemożliwiającego taką obsługę.


Menu główne
Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu podmiotowe i przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci pogrubionych napisów. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni a tekst zostaje podkreślony. Aby przejść do wskazanej kategorii należy wówczas przycisnąć przycisk myszy.

 

Nagłówek

Element strony zawierający odsyłacze do kolejno odwiedzonych stron, które należało wybrać aby dotrzeć do wybranej informacji.


Stopka
Na każdej podstronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka, na której umieszczone są przyciski: Drukuj – widoczną stronę na ekranie można wydrukować, Poleć stronę – podając adres email możesz przesłać do innej osoby link do strony, którą aktualnie przeglądasz oraz Historia zmian – rejestr zmian zawartości strony.

 

Metryka strony

Informacja o dacie udostępnienia informacji oraz o jej ostatniej aktualizacji umieszczona pod tytułem strony.

 

Wprowadził/Zatwierdził

Informacja o osobie, która wprowadziła treść strony oraz o osobie, która zatwierdziła ją.

 

Historia zmian
Rejestr zmian zawartości strony, jeśli zmiana nastąpiła – informujący o tym jakich dokonano poprawek w jej treści lub o jakie informacje została uzupełniona (rejestr zmian pozwala na zapamiętanie wcześniejszych wersji dokumentu).

 

Wyszukiwarka
W lewym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem przycisku Szukaj. Jeżeli złożone jest ono z kilku słów należy wpisać je, oddzielając wyrazy spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami. W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.

 

Informacje, których nie ma w BIP
Zgodnie z ustawą (art. 10, ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, złożony do Urzędu Gminy.

 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust. 2). Jeżeli jest to niemożliwe, powiadamia się wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Urząd Gminy udostępniając informację umożliwia jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

 

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.


Liczba odsłon
Na dole każdej strony znajduje się licznik odwiedzin, który informuje ile razy dana strona była oglądana przez użytkowników biuletynu.


Logo BIP
W lewym, górnym rogu ekranu znajduje się logo BIP, które jest jednocześnie odnośnikiem do strony Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Herb
W prawym, górnym rogu ekranu znajduje się herb gminy, który jest jednocześnie odnośnikiem do oficjalnej strony gminy.

 

 

Opracowano na podstawie: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/pomoc

 

 

 

Otwieranie uchwał, zarządzeń i załączników

 

Pliki załączników zapisane są w formacie PDF (por. artykuł "Portable Document Format" w "Wikipedia, wolna encyklopedia"). Oznacza to, że nie można ich edytować, a jedynie przeglądać na komputerze lub drukować (o ile możliwość ta nie została zastrzeżona przez twórcę pliku).

 

Aby odczytać taki załącznik niezbędny jest specjalny program - czytnik tego formatu. Najbardziej popularny to "Adobe Reader", istnieją także programy innych firm, np. "Foxit Reader".

 

Najnowsze wersje "Adobe Reader", charakteryzują się dużymi wymaganiami sprzętowymi. Pliki w formacie PDF o dużej liczbie stron (dużych rozmiarach, powyżej 10MB), na które składają się obrazki, rysunki techniczne i tym podobne, mogą w połączeniu z najnowszą wersją systemu z rodziny Windows (Vista) powodować jego zawieszanie. Aby uniknąć takich sytuacji należy umiejętnie zarządzać ustawieniami zarówno samego czytnika jak i systemu.

 

Dodatkowo należy wziąć pod uwagą szybkość łącza, z którego w danej chwili się korzysta i rodzaj przeglądarki internetowej. Kliknięcie na odnośnik, pod którym znajduje się dany załącznik nie oznacza wcale, że oto natychmiast nam się on otworzy. Wystarczy kliknąć raz, poczekać na reakcję przeglądarki i nie irytować się, gdy widzimy że „nic się nie dzieje” i znowu klikać ten sam odnośnik, a co gorsza robić to wielokrotnie. Już samo kliknięcie na odnośnik inicjuje w systemie operację pobierania pliku lub otwierania strony i tylko od wydajności komputera zależy, jak szybko przejdzie on do dalszego działania (np. wyświetlenia komunikatu lub otwarcia łącza). Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których błąd administratora powoduje, iż dany link nie jest aktywny, albo prowadzi do złej lokalizacji. Wówczas należy powiadomić edytora strony BIP Urzędu o zaistniałej sytuacji.

 

Najlepiej wskazać odnośnik myszką, kliknąć prawy klawisz myszy, wybrać opcję „Zapisz element docelowy jako …”, wskazać np. Pulpit jako miejsce do przechowania wybranego pliku na naszym dysku, po czym pobrany plik otworzyć bezpośrednio ze swojego komputera.

 

 

Załącznikiem może też być archiwum ZIP. Aby otworzyć taki załącznik należy posiadać specjalny program.Wprowadził(a):
Janusz Salamonik

Zatwierdził(a):
Janusz Salamonik