Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Stare Pole - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Stare Pole - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Stare Pole 
 
Prawo miejscowe


Prawo miejscowe


Informację udostępniono: 29.12.2009 08:37
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2014 10:43


 

Elektroniczna wersja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

 

 

 

Numer aktu Data ogłoszenia Rodzaj aktu

XXVIII/246/2014 19 marzec 2014 Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXVIII/245/2014 19 marzec 2014 Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Polu

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXVIII/243/2014 19 marzec 2014 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXVII/234/2014 6 luty 2014 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXVII/233/2014 6 luty 2014 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXVII/230/2014 6 luty 2014 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXVI/222/2013 30 grudzień 2013 Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stare Pole oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXV/216/2013 5 grudzień 2013 Uchwała w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIV/212/2013 28 październik 2013 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIV/209/2013 28 październik 2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIV/208/2013 28 październik 2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularza dotyczącego podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIV/207/2013 28 październik 2013 Uchwała w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIV/206/2013 28 październik 2013 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIV/205/2013 28 październik 2013 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIV/204/2013 28 październik 2013 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2014

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIII/192/2013 28 sierpień 2013 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIII/190/2013 28 sierpień 2013 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIII/189/2013 28 sierpień 2013 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXII/183/2013 8 lipiec 2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXII/182/2013 8 lipiec 2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XX/173/2013 22 kwiecień 2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/169/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/168/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/167/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/166/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/165/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XVIII/158/2013 30 styczeń 2013 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XVII/152/2012 20 grudzień 2012 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XV/144/2012 30 październik 2012 Uchwała w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Pole

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XV/142/2012 30 październik 2012 Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza dotyczącego podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XV/141/2012 30 październik 2012 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XV/140/2012 30 październik 2012 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XV/139/2012 30 październik 2012 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2013

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIV/135/2012 25 wrzesień 2012 Uchwała w sprawie podziału Gminy Stare Pole na stałe obwody głosowania

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIV/134/2012 25 wrzesień 2012 Uchwała w sprawie podziału Gminy Stare Pole na okręgi wyborcze

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIV/133/2012 25 wrzesień 2012 Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stare Pole

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIV/132/2012 25 wrzesień 2012 Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIII/121/2012 27 czerwiec 2012 Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych i stadionu

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIII/120/2012 27 czerwiec 2012 Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIII/119/2012 27 czerwiec 2012 Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Polu

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIII/114/2012 27 czerwiec 2012 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XII/103/2012 28 marzec 2012 Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole w 2012 roku

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XII/101/2012 28 marzec 2012 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Szaleniec, Złotowo, Krzyżanowo, Kraszewo, Stare Pole i Królewo

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XI/89/2011 27 grudzień 2011 Uchwała w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2012-2016

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XI/83/2011 27 grudzień 2011 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


X/79/2011 26 październik 2011 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


X/78/2011 26 październik 2011 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2012

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


X/75/2011 26 październik 2011 Uchwała w sprawie określenia rodzaju świadczenia przyznawanego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jego przyznawania

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


X/74/2011 26 październik 2011 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


IX/68/2011 27 wrzesień 2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


IX/66/2011 27 wrzesień 2011 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


VII/58/2011 28 czerwiec 2011 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Pole

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


VII/52/2011 28 czerwiec 2011

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


VI/48/2011 24 maj 2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


VI/45/2011 24 maj 2011 Uchwała w sprawie ustalenia Zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Pole na dofinansowanie inwestycji usuwania pokryć dachowych

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


V/37/2011 15 marzec 2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


V/36/2011 15 marzec 2011 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie lub jej jednostkom podległym

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


V/30/2011 15 marzec 2011

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Janówka, Kaczynos, Kaczynos Kolonia, gmina Stare Pole

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


IV/28/2011 19 styczeń 2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


IV/27/2011 19 styczeń 2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


IV/25/2011 19 styczeń 2011 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


III/24/2010 28 grudzień 2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2011

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


III/21/2010 28 grudzień 2010 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


III/15/2010 28 grudzień 2010 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Pole do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


III/13/2010 28 grudzień 2010 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


III/11/2010 28 grudzień 2010

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXXVIII/273/2010 26 październik 2010 Uchwała w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXXVIII/272/2010 26 październik 2010 Uchwała w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2011

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXXVI/255/2010 17 sierpień 2010 Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXXIV/245/2010 27 kwiecień 2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów płatności, sposobu jej poboru oraz zwolnień

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXXIV/244/2010 27 kwiecień 2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXXIV/242/2010 27 kwiecień 2010

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXXIII/235/2010 22 marzec 2010 Uchwała w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Starym Polu

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXXI/217/2009 21 grudzień 2009 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIX/206/2009 28 paździenik 2009

Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIX/205/2009 28 paździenik 2009

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIX/204/2009 28 paździenik 2009

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2010

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.
Wprowadził(a):
Janusz Salamonik

Zatwierdził(a):
Janusz Salamonik