Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Stare Pole - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Stare Pole - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Stare Pole 
 
Nowy system gospodarowania odpadami


Nowy system gospodarowania odpadami


Informację udostępniono: 20.03.2013 09:10
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2014 12:44


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

 

 

 

Regulamin PSZOK

 

Załącznik do zarządzenia nr 60/2013

Wójta Gminy Stare Pole z dnia 12.12.2013 r.

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE STARE POLE

 

§ 1.

 

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Stare Pole, zwanego dalej PSZOK.
 2. PSZOK zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków w Starym Polu, działka ewidencyjna nr 33.
 3. Prowadzącym PSZOK jest Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.
 4. PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach od 900 do 1200 i w każdy czwartek w godzinach od 1200 do 1500, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
 5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§ 2.

 

 1. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne selektywnie zebrane pochodzące z terenu Gminy Stare Pole.
 2. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych selektywnie zebranych:
  1. z nieruchomości zamieszkałych:
   1. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości,
   2. przeterminowane leki i chemikalia – w każdej ilości;
   3. zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości;
   4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości;
   5. meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości;
   6. zużyte opony – do 4 szt./gospodarstwo domowe/rok,
   7. odpady budowlane i rozbiórkowe – do 1 m3/gospodarstwo domowe/rok,
   8. odpady zielone – w każdej ilości,
   9. odpady biodegradowalne – w każdej ilości;
  2. z nieruchomości niezamieszkałych:
   1. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
   2. odpady zielone i odpady biodegradowalne – w ilości proporcjonalnej do ilości wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% tych odpadów.
 3. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
 4. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do rozładunku odpadów we własnym zakresie oraz umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub miejscach magazynowania, zgodnie z oznaczeniem.

 

§ 3.

 

 1. Opady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, zabezpieczone i niezanieczyszczone.
 2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny.
 3. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, oleje itp.) muszą znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta i posiadać etykiety.
 4. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, smołę, papę lub zanieczyszczony styropian budowlany.
 5. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów.
 6. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu, zawierającym imię i nazwisko oraz adres zamieszkania dostarczającego odpady, datę przyjęcia odpadów, rodzaj nieruchomość, z której pochodzą odpady, rodzaj (kod) odpadów, objętość/ilość sztuk dostarczonych odpadów.
 7. Odpady dostarczone do PSZOK niezgodnie z niniejszym Regulaminem nie będą przyjmowane.

 

 

Zapoznaj się z nowym systemem gospodarowania odpadami

 

 

www.eko24.eu

 

 

 

 

www.porzadnepomorze.pl

 

 

 

 

Zasady obowiązujące na terenie gminy Stare Pole

 

 

Uchwały Rady Gminy Stare Pole dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami

 

Numer Data uchwalenia Treść

XVII/152/2012 20 grudzień 2012 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/165/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/166/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/167/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/168/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/169/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XX/173/2013 22 kwiecień 2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXII/182/2013 8 lipiec 2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXII/183/2013 8 lipiec 2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIII/189/2013 28 sierpień 2013 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIII/190/2013 28 sierpień 2013 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Złóż deklarację drogą elektroniczną

 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć drogą elektroniczną za pomocą platformy EPUAP. Służy do tego formularz elektroniczny dostępny na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?opisId=4136&kartaId=100493. Po jego wypełnieniu należy go uwierzytelnić podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i wysłać postępując zgodnie z zasadami obowiązującymi na platformie.Wprowadził(a):
Janusz Salamonik

Zatwierdził(a):
Janusz Salamonik