Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stare Pole
Menu góra
Strona startowa Gmina Stare Pole Rejestr instytucji kultury
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr instytucji kultury, bieżące, menu 38 - BIP - Urząd Gminy w Starym Polu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stare Pole prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

I. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2. wydanie odpisu z rejestru.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
  8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
  9. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk.
  10. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

II. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury

 

Rejestr instytucji kultury prowadzony przez gminę Stare Pole

Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

 

Numer
wpisu
do
rejestru

Data
wpisu
do rejestru
oraz data
kolejnych
wpisów

Pełna
nazwa
instytucji
kultury
wynikająca
ze statutu

Skrócona
nazwa
instytucji
kultury,
jeżeli
jej
używanie
przewiduje
statut

Siedziba
i adres
instytucji
kultury

Oznaczenie
organizatora
instytucji
kultury

Oznaczenie
podmiotu,
z którym
organizator
wspólnie
prowadzi
instytucję
kultury

Akt
o utworzeniu
instytucji
kultury

Akt
o nadaniu
statutu
instytucji
kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

01.01.1993

Gminny
Ośrodek
Kultury
i Sportu

-

Stare Pole
ul. Marynarki
Wojennej 1B

Gmina
Stare Pole

-

Uchwała Nr XVIII/109/92 Rady Gminy Stare Pole z dnia 12 listopada 1992 r.

Uchwała Nr XVIII/109/92 Rady Gminy Stare Pole z dnia 12 listopada 1992 r.

 

03.06.2015

Gminny
Ośrodek
Kultury
i Sportu

-

Stare Pole
ul. Marynarki
Wojennej 1B

Gmina
Stare Pole

-

Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Stare Pole z dnia 3 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Stare Pole z dnia 3 czerwca 2015 r.

2

1.01.2008

Gminna
Biblioteka
Publiczna

-

Stare Pole
ul. Marynarki
Wojennej 1B

Gmina
Stare Pole

-

Uchwała Nr VIII/62/07 Rady Gminy Stare Pole z dnia 11 września 2007 r.

Uchwała Nr VIII/62/07 Rady Gminy Stare Pole z dnia 11 września 2007 r.

 

Księga rejestrowa instytucji kultury

 1. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Metryka

sporządzono
2013-01-04 przez Salamonik Janusz
udostępniono
2013-01-04 00:00 przez Janusz Salamonik
zmodyfikowano
2015-11-30 12:48 przez Salamonik Janusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6569
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.