Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stare Pole
Menu góra
Strona startowa Gmina Stare Pole Prawo miejscowe 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, bieżące, menu 143 - BIP - Urząd Gminy w Starym Polu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

2015

Numer aktu Data ogłoszenia Akt

XIII/89/2015 30 grudzień 2015

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=830.


XIII/84/2015 30 grudzień 2015

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=917.


XII/79/2015 30 listopad 2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4258.


XII/78/2015 30 listopad 2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2016

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4259.


XI/70/2015 28 październik 2015 Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3526.


XI/69/2015 28 październik 2015 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień na rok 2016

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3525.


XI/68/2015 28 październik 2015 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3524.


X/61/2015 30 wrzesień 2015 Uchwała w sprawie przyjęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Pole

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3477.


X/59/2015 30 wrzesień 2015 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3363.


X/58/2015 30 wrzesień 2015 Uchwała w sprawie utworzenia Żłobka i ustalenia jego statutu

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3362.


X/57/2015 30 wrzesień 2015 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Pole na lata 2015-2018

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3523.


X/56/2015 30 wrzesień 2015 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3262.


X/55/2015 30 wrzesień 2015 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3492.


X/53/2015 30 wrzesień 2015 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3478.


IX/50/2015 19 sierpień 2015 Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Pole

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2783.


IX/49/2015 19 sierpień 2015 Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Stare Pole

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2784.


VIII/40/2015 3 czerwiec 2015 Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Pole na dofinansowanie kosztów inwestycji modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2627.


VIII/39/2015 3 czerwiec 2015 Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Pole na dofinansowanie kosztów inwestycji usuwania wyrobów zawierających azbest

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2674.


VIII/37/2015 3 czerwiec 2015 Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Starym Polu

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2665.


VII/25/2015 26 marzec 2015 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Pole

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1473.


VII/24/2015 26 marzec 2015 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1377.


V/17/2015 30 styczeń 2015 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji pod adresem http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=586.


Metryka

sporządzono
2015-01-30 przez Janusz Salamonik
udostępniono
2015-01-30 00:00 przez Janusz Salamonik
zmodyfikowano
2016-04-06 11:20 przez Salamonik Janusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2914
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.