Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stare Pole
Menu góra
Strona startowa Gmina Stare Pole Budżet i majątek Budżet Gminy Dochody Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dochody Gminy, bieżące, menu 102 - BIP - Urząd Gminy w Starym Polu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dochody Gminy

Dochody Gminy

 Podatki

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

471.997 zł

Podatek od nieruchomości

2.280.170 zł

Podatek rolny

624.896 zł

Podatek leśny

4.697 zł

Podatek od środków transportu

35.622 zł

Podatek od posiadania psów

1.960 zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych

35.000 zł

Podatek od spadków i darowizn

15.000 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

30.000 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

40.000 zł

Zaległości z podatków zniesionych

340 zł

 Opłaty

Wieczyste użytkowanie nieruchomości

16.000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

22.000 zł

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe

56.000 zł

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

40.264 zł

Odsetki

400 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

44.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

20.000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

15.000 zł

Wpływy z opłaty administracyjnej

3.000 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

5.000 zł

Wpływy z różnych dochodów

176 zł

Odsetki

1.200 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

8.200 zł

Zwrot zasiłków zwrotnych

550 zł

Czynsz za lokale mieszkalne

820 zł

Odsetki

1.200 zł

Opłaty za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej

51.468 zł

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu, odpłatność za pobyt w przedszkolu, odpłatność pracowników za wyżywienie

98.700 zł

Czynsze za lokale mieszkalne

3.430 zł

Odsetki

250 zł

Wpłaty z korzystania z wysypiska

34.000 zł

Wpłaty ludności z tytułu udziału w budowie sieci gazowej

4.000 zł

Wpływy z różnych dochodów

6.500 zł

 Dotacje celowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych, w tym:

  • administracja państwowa – 39.500 zł

39.500 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych, w tym:

  • aktualizacja spisu wyborców – 650 zł

650 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli

10.966 zł

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakończenie inwestycji (UKFiS)

330.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych, w tym:

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.925 zł
  • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 316.210 zł
  • ośrodki pomocy społecznej – 67.150 zł
  • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 8.345 zł

399.630 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych, w tym:

  • finansowanie kosztów oświetlenia i konserwacji urządzeń oświetleniowych dróg, dla których gmina nie jest zarządcą – 48.000 zł

48.000 zł

Subwencje

Część oświatowa subwencji ogólnej

2.513.303 zł

Część podstawowa subwencji ogólnej

2.766 zł

Część rekompensująca subwencji ogólnej

268.162 zł

 Inne

Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt

2.000 zł

Udziały ludności w budowie kanalizacji sanitarnej

1.000 zł

 

Metryka

sporządzono
2008-07-28 przez Salamonik Janusz
udostępniono
2008-07-28 00:00 przez Janusz Salamonik
zmodyfikowano
2015-01-14 12:35 przez Salamonik Janusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2442
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.