Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stare Pole
Menu góra
Strona startowa Gmina Stare Pole Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zwołanie XIV Sesji VIII kadencji - Aktualności, menu 24, artykuł 5080 - BIP - Urząd Gminy w Starym Polu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Zwołanie XIV Sesji VIII kadencji

Stare Pole, dnia 12.03.2020 r.

RO.0002.14.2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji i powitanie zebranych.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu nr XII/2020 z XII sesji Rady Gminy z dnia 15 stycznia 2020 r. (załącznik nr 1).
 5. Zatwierdzenie protokołu nr XIII/2020 z nadzwyczajnej XIII sesji Rady Gminy z dnia 3 marca 2020 r. (załącznik nr 2).
 6. Sprawozdania z pracy międzysesyjnej.
  • 6.1 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy.
  • 6.2 Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
  • 6.3 Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  • 6.4 Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.
  • 6.5 Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  • 6.6 Sprawozdania radnych.
  • 6.7 Sprawozdanie Wójta Gminy (załącznik nr 3).
 7. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2019 rok.
  • 7.1 Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (załącznik nr 4).
  • 7.2 Sprawozdanie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych (załącznik nr 5).
  • 7.3 Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (załącznik nr 6).
 8. Sprawozdania.
  • 8.1 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok (załącznik nr 7).
  • 8.2 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz istniejących potrzeb za rok 2019 (załącznik nr 8).
  • 8.3 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Pole za 2019 rok (załącznik nr 9).
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2020 (projekt nr 1).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Edukacji i Spraw Społecznych na rok 2020 (projekt nr 2).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020 (projekt nr 3).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Malborskiego zadania publicznego - zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy (projekt nr 4).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole w 2020 roku (projekt nr 5).
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim na okres od czerwca 2018 r. do czerwca 2021 r. (projekt nr 6).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Pole, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 r. (projekt nr 7).
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (projekt nr 8).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Starym Polu (projekt nr 9).
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Stare Pole (projekt nr 10).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Pole na rok 2020.
 22. Wystąpienia sołtysów.
 23. Komunikaty, wolne wnioski, dyskusja.
 24. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Ireneusz Dziura

 

 

 

Zgodnie z rekomendacjami władz państwowych, w tym Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Pomorskiego i służb sanitarnych, w sprawie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie uczestnictwa w XIV Sesji Rady Gminy Stare Pole.

Kierownicy jednostek, sołtysi, czy zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji wideo na stronie www.starepole.pl.

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, prosimy przekazywać za pośrednictwem radnych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Urzędu Gminy i Radnych, prosimy dostosować się do zaleceń i ograniczyć wszelkie kontakty, wyjścia oraz spotkania.

 

Sesja będzie transmitowana w internecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=SnOtzHzE6a4.

Metryka

data wytworzenia
2020-03-13
data udostępnienia
2020-03-13
sporządzone przez
Urszula Załęska-Sałek
opublikowane przez
Janusz Salamonik
ilość odwiedzin
1229
zmiany w dokumencie

Lista powiązanych aktualności

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.